رضوان (رؤیا) زادهوش


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲/۱۲/۲۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
محل وفات: اصفهان
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده

علت وفات

بیماری

بیماری قلبی

توضیحات و جزئیات بیشتر

رؤیا از خوانندگان معروف دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی بود. او نخستین بار با برنامهٔ گُلها درخشید.
رؤیا در حدود ۳۰ برنامهٔ گُلها حضور داشت و برای چند فیلم ایرانی هم آواز خواند.
او ترانه‌های ماندگاری در برنامه گل‌های رنگارنگ خواند، اما آموزش آواز را پیش از آن در شهر اصفهان آغاز کرده بود. رضوان زادهوش از جمله خوانندگانی بود که پس از انقلاب در ایران ماند.

مطالعه بیشتر