هوشنگ آزادی‌ور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، مترجم، مستندساز

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر