حسن شاطری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۴/۰۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
محل وفات: سوریه
محل دفن: سمنان


دلیل شهرت

نظامی

سرتیپ پاسدار

علت وفات

جنگ

جاده دمشق-بیروت، سوریه

توضیحات و جزئیات بیشتر

حسن شاطری معروف به حسام خوش‌نویس، معاون مهندسی نیروی سپاه قدس بود و به‌عنوان مسئول بازسازی لبنان فعالیت می‌کرد.

مطالعه بیشتر