فریده ماشینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
محل وفات: بیمارستان آتیه تهران
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

پژوهشگر، فعال جنبش زنان در ایران، دانشجوی پیرو خط امام و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر