منوچهر یگانه‌دوست


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس مطبوعاتی

علت وفات

بیماری

سکته مغزی