ابراهیم آبادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳/۰۵/۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

علت وفات

بیماری

بیماری ریوی

مطالعه بیشتر