صادق تبریزی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷/۱۲/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نقاشی، خطاطی، پیشگام در مکتب «سقاخانه»

علت وفات

بیماری

سرطان کبد

مطالعه بیشتر