محمد احمدیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
محل وفات: بیمارستان قلب جماران، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

مسئول حکومتی

معاون سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی، معاونت امور برق وزارت نیرو در دولت سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد

علت وفات

بیماری

جراحی قلب باز

مطالعه بیشتر