داریوش اسدزاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۰۹/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، کارگردان و نویسنده، پژوهشگر، کارمند وزارت دارایی، ریاست سابق انجمن بازیگران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر