ناصر احمدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

دوبلور و گوینده رادیو، آثار شاخص: «گربه روی شیروانی داغ» (جک کارسون) ٬ «مظنونین همیشگی» (پیتر پوستلویت) و «ارباب حلقه ها» (گیملی)

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر