محمد غفاری (کمال‌الملک)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۲۶
تاریخ وفات: ۱۳۱۹/۰۵/۲۷
محل وفات: نیشابور، ایران
محل دفن: آرامگاه کمال‌الملک، مجاور مزار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، نیشابور، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

نگارگری ایرانی، از مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر