حسینعلی طباطبایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

از پیشکسوتان تئاتر ایران و از اولین مدیران تماشاخانه سنگلج

علت وفات

کهولت سن