غلامعلی بسکی (بابا بسکی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰/۱۱/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
محل وفات: بیمارستان دکتر بسکی، گنبد کاووس، گلستان، ایران
محل دفن: روستای تنگراه، گلستان، ایران


دلیل شهرت

سایر

فعال محیط زیست، پزشک، پدر طبیعت ایران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر