ناصر فرهنگ‌فر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۶/۰۸/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۷۶/۰۵/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده برجسته تنبک و مدرس موسیقی سنتی ایرانی

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر