منوچهر برومند


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳/۰۱/۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

وزنه‌بردار، صاحب عنوان قوی‌ترین مرد وزنه‌برداری آسیا

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر