محمدباقر منصوری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۶/۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
محل وفات: ارومیه، ایران
محل دفن: آرامستان بهشت فاطمه، اردبیل، ایران


دلیل شهرت

سایر

مداح اهل بیت(ع)

علت وفات

بیماری

ایست قلبی