حسین آهی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۲/۰۹/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، محقق، نویسنده و گوینده رادیو

علت وفات

بیماری

سرطان لنفاوی

مطالعه بیشتر