فریدون توللی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸
تاریخ وفات: ۱۳۶۴/۰۳/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر

علت وفات

بیماری

بیماری قلبی

مطالعه بیشتر