سعید نورالهی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۰۱/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
محل وفات: مازندران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر