کیومرث صابری فومنی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰/۰۶/۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۸۳/۰۲/۱۱
محل وفات: بیمارستان مهر، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

نویسنده، طنزنویس، روزنامه‌نگار، ناموَر به گُل‌آقا، پایه‌گذارِ مؤسسه گُل‌آقا

علت وفات

بیماری

سرطان خون

مطالعه بیشتر