محمدرضا لطفی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۱۰/۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
محل وفات: بیمارستان پارس، تهران، ایران
محل دفن: محله سبزه مشهد، گرگان، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

ردیف‌دان، موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز، نوازنده برجسته تار و سه‌تار، همچنین پژوهشگر و مدرس موسیقی سنتی ایرانی

علت وفات

بیماری

سرطان پروستات

مطالعه بیشتر