محمدتقی کهنمویی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸
تاریخ وفات: ۱۳۶۳/۰۲/۱۳
محل وفات:
محل دفن: بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر