احسان طبری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۵/۱۱/۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۶۸/۰۲/۰۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۱۱۰ - ردیف ۳۳ - شماره ۲۶، بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، شاعر، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز مارکسیست

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر