سید نورالدین رضوی سروستانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۰۱/۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۷۹/۰۲/۰۸
محل وفات:
محل دفن: قطعه هنرمندان، حافظیه، شیراز، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

از استادان آواز و موسیقی اصیل ایرانی، در آبان ماه ۱۳۵۵ دکترای افتخاری موسیقی توسط بودوئن پادشاه بلژیک به وی اعطا گردید

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر