علی‌اصغر خدادوست


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۰۸/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

چشم‌پزشک، پیوند قرنیه_پدر چشم پزشکی ایران

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر