رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۸۴/۰۳/۰۵
محل وفات: بیمارستان مدائن، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

اذان گوی مشهور و تاریخی جهان اسلام در آواز بیات ترک و در گوشه روح الارواح، مشهور به «بلال ایران»

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر