منیر شاهرودی فرمانفرمائیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نقاش و جمع‌آوری‌کننده هنر مردمی، از پیشگامان هنر مدرن ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر