حسین پژمان بختیاری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۹/۰۸/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۵۳/۰۲/۰۱
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: گورستان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

محقق، مترجم و شاعر

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر