نازنین دیهیمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

روزنامه‌نگار، مترجم، ویراستار، فعال سیاسی

علت وفات

بیماری

مشکل تنفسی و حمله آسمی

مطالعه بیشتر