محمدتقی بهار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۶۵/۰۹/۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۳۰/۰۲/۰۱
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: گورستان ظهیرالدوله، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار، تاریخ‌نگار و سیاست‌مدار، ملقب به ملک‌الشعرا و متخلص به «بهار»

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر