سید هادی میرمیران


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳/۱۲/۲۳
تاریخ وفات: ۱۳۸۵/۰۱/۲۹
محل وفات: برلین، آلمان
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشگاه و معمار

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر