احمد اقتداری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
محل وفات: بیمارستان آسیا، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

آموزگار، وکیل دادگستری، نویسنده، مورخ و جغرافیدان و رئیس دفتر مطالعات خلیج‌فارس در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

علت وفات

بیماری

شکستگی استخوان از ناحیه لگن

مطالعه بیشتر