شجاع‌الدین شفا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۷/۰۹/۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۸۹/۰۱/۲۷
محل وفات: پاریس، فرانسه
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

ادیب، نویسنده، پژوهشگر و مترجم، رایزن فرهنگی محمدرضا شاه پهلوی، ریاست کتابخانه ملی پهلوی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر