پوپک گلدره


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۵/۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۸۵/۰۱/۲۷
محل وفات: بیمارستان مهر، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا قطعه ۸۸، ردیف ۱۴۸، شماره ۲۲، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون

علت وفات

تصادف/سانحه

دوشنبه شهریور ۱۳۸۴ در جاده نوشهر به نور -منطقه سیسنگان دچار حادثه رانندگی شد و به اغما فرو رفت، در عصر ۲۷ فروردین ۱۳۸۵ پس از ۸ ماه به‌سر بردن در اغما در بیمارستان مهر تهران در سن ۳۴ سالگی درگذشت

مطالعه بیشتر