سعید کریمیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۰۵/۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مدیر شبکه‌های جم، سرمایه‌دار ایرانی

علت وفات

قتل/ترور

هنگام خروج از محل کار در استانبول مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفت

مطالعه بیشتر