عباس کاتوزیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۸۷/۰۱/۲۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نقاش

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر