شاهرخ ظهیری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

صنعتگر

بنیانگذار و مدیرعامل گروه صنایع غذایی مهرام، مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر