حسن پاکروان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۰/۰۵/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۰۱/۲۲
محل وفات: زندان قصر، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

سرلشکر، دومین رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) بین سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۳، رئیس رکن دو ارتش، وزیر اطلاعات امیرعباس هویدا و سفیر دولت شاهنشاهی ایران در پاکستان و فرانسه

علت وفات

اعدام

در زندان قصر تهران به اتهام خیانت و مفسد فی الارض بودن به دستور صادق خلخالی تیرباران شد

مطالعه بیشتر