عباسعلی خلعتبری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۱
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۰۱/۲۲
محل وفات: زندان قصر، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

وی از شهریور ۱۳۵۰ تا مرداد ۱۳۵۶ وزیر امور خارجه ی دولت امیرعباس هویدا و از مرداد ۱۳۵۶ تا شهریور ۱۳۵۷ وزیر امور خارجه در دولت جمشید آموزگار بود

علت وفات

اعدام

در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ به همراه جمعی دیگر از سران شاه در دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی محکوم به اعدام شد

مطالعه بیشتر