علی حجت کاشانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۰۱/۲۲
محل وفات: زندان قصر، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

سپهبد ارتش شاهنشاهی ایران، از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ معاون نخست‌وزیر و تا ۲۷ مرداد ۱۳۵۵ رئیس سازمان تربیت بدنی بود

علت وفات

اعدام

به حکم صادق خلخالی «محارب» و «مهدورالدم» تشخیص داده شد و در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ در زندان قصر تیرباران شد

مطالعه بیشتر