حسینعلی بیات


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۰۱/۲۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

سیاست‌مدار ایرانی دوره پهلوی و آخرین نماینده زنجان در مجلس شورای ملی

علت وفات

اعدام

خیانت، مفسد فی الارض

مطالعه بیشتر