علی نشاط


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۰۱/۲۲
محل وفات: زندان قصر، تهران، ایران
محل دفن: گورستان ظهیرالدوله، تهران، ایران


دلیل شهرت

نظامی

سرلشکر، آخرین فرمانده گارد جاویدان شاهنشاهی

علت وفات

اعدام

پس از پیروزی انقلاب سرلشکر نشاط به اتهام فساد و خیانت در دادگاه‌های انقلاب اسلامی محکوم و در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ در زندان قصر اعدام گردید

مطالعه بیشتر