امیرحسین ربیعی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۱۲/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۰۱/۲۱
محل وفات: زندان قصر، تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۸۲ ردیف ۴۷ شماره ۱۰ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نظامی

سپهبد خلبان، آخرین فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران

علت وفات

اعدام

پس از محکومیت در دادگاه انقلاب، مفسد فی الارض شناخته شده و در زندان قصر به حکم صادق خلخالی، تیرباران شد

مطالعه بیشتر