رضا شمس‌آبادی بیدگلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۱/۰۲/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۴۴/۰۱/۲۱
محل وفات: محوطه کاخ مرمر، تهران، ایران
محل دفن: نامعلوم


دلیل شهرت

نظامی

سرباز وظیفه و عضو گارد جاویدان شاهنشاهی

علت وفات

تصادف/سانحه

در ترور نافرجام محمدرضا شاه پهلوی کشته شد

مطالعه بیشتر