محمدعلی فردین


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۱۱/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۷۹/۰۱/۱۸
محل وفات:
محل دفن: قطعه ۸۸ ردیف ۱۵۹ شماره ۱۰ قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

هنرپیشه، کارگردان سینما و کشتی‌گیر

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر