کاووس سیدامامی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

دکترای جامعه‌شناسی، فعال محیط زیست

علت وفات

خودکشی

بنابر گفته دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی

مطالعه بیشتر