نعمت الله گرجی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵/۰۱/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۷۹/۰۱/۱۷
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون

علت وفات

بیماری

بیماری ریوی

مطالعه بیشتر