محمدعلی شاه قاجار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۱/۰۴/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۰۴/۰۱/۱۶
محل وفات: بندر ساوونا (سانرمو)، ایتالیا
محل دفن: کربلا، عراق


دلیل شهرت

سیاستمدار

ششمین پادشاه از دودمان قاجار

علت وفات

بیماری

دیابت حاد و نارسایی كليه

مطالعه بیشتر