پروین اعتصامی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۵/۱۲/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۲۰/۰۱/۱۵
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: آرامگاه خانوادگی‌، حرم فاطمه معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، مشهورترین شاعر زن ایران

علت وفات

بیماری

حصبه

مطالعه بیشتر