احمد بیرشک


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۵/۱۱/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۸۱/۰۱/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

ریاضی‌دان، تقویم نگار، پژوهشگر تاریخ علم، مدرسه دار، چهره ماندگار دوره اول، وی در فروردین ۱۳۸۱ نشان دولتی درجه یک دانش را از دفتر ریاست جمهوری دریافت نمود

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر